logo Green-Respect

Solucions circulars per al mercat, respectuoses amb el medi ambient

RESPECT és el resultat d’una tecnologia innovadora que ha resolt definitivament el problema del segellament de safates APET monomaterial, garantint:

  • Seguretat de segellat
  • Alta velocitat de producció
  • Àmplia selecció de tipus de pel·lícules de barrera
  • Selecció i reciclabilitat de l’envàs

Una nova tecnologia per a l’economia circular, el nom de la qual evoca el respecte pel planeta, per a salvaguardar el futur de les noves generacions optimitzant els processos productius.

RESPECT, de fet, innova el procés de muntatge de la safata a través de senzills passos:

list

Tractament superficial de la vora

list

Recobriment de la capa adhesiva

list

Control de qualitat de la capa adhesiva

list

Segellat de l’envàs

list

Obertura de l’envàs

list

Reciclatge d´envasos

list

Reutilització

Més reciclatge, menys residus

Les proves realitzades en un laboratori de recerca nord-americà, membre de l’Associació de Recicladors de Plàstics (APR), per comprovar la taxa de reciclabilitat dels productes tractats amb el sistema RESPECT han donat resultats extraordinaris: utilitzant film per a termosegellar de PET o rPET i safata amb cua amb un alt índex de reciclabilitat, es garanteix la circularitat de la matèria primera, que es pot recuperar i reutilitzar. Donar una nova vida al plàstic redueix residus, per a un món cada cop més lliure de residus de plàstic.

L’energia elèctrica que ROEN PLASTIC
consumeix prové un 100% de fonts de
energia renovables

Necessita més informació?

Contacti amb nosaltres